Project in beeld: restauratie tuinmuren van Het Groot Tuighuis aan de Bethaniestraat

28 November 2017

Project in beeld:

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Orly & Endevoets onlangs de tuinmuren van Het Groot Tuighuis aan de Bethaniestraat gerestaureerd. Tom van den Oetelaar, technisch beheerder maatschappelijk vastgoed bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, en Jeroen van Kempen, bedrijfsleider bij Orly & Endevoets, waren daarbij betrokken. Zij vertellen over hun ervaringen.

Een oplossing voor de muren

De tuinmuren van Het Groot Tuighuis verkeerden in een slechte staat. Veel struiken groeiden bijvoorbeeld dwars door de muren heen. Tom van den Oetelaar vroeg Orly & Endevoets om mee te denken aan een oplossing. ‘Het was een nieuw soort project voor ons. We wisten van tevoren dan ook niet goed wat ons te wachten stond’, vertelt hij.

Verschillende soorten reparaties

‘Voor mij was direct duidelijk dat we verschillende soorten reparaties uit moesten voeren’, vertelt Jeroen van Kempen. ‘Ik heb daarvoor een transparante offerte gemaakt met een fotobijlage waarop ik heb aangegeven waar welke reparaties verricht konden worden. Vervolgens hebben we afspraken gemaakt over de meest ernstige punten die aangepakt moesten worden, zoals de struiken uit het metselwerk halen en het herstellen van het losse metselwerk. Ook moesten we de scheuren in het metselwerk uitboeten en inboeten en cementgebonden voegwerkreparaties vervangen door een kalkgebonden mortel.’

Betrokken bij ‘s-Hertogenbosch

‘Orly & Endevoets had uiteindelijk het beste voorstel en heeft de opdracht gekregen om de muren te restaureren’, vertelt Tom van den Oetelaar. Hij heeft al vaker projecten met Orly & Endevoets gedaan. ‘Communicatie is altijd een belangrijk aspect bij onze projecten. Bij Orly & Endevoets heb ik daar vertrouwen in. Ik weet dat dat goed zit als zij een opdracht hebben gekregen. Ze denken goed mee, ook tijdens het proces.’ Dat Orly & Endevoets gevestigd is in ’s-Hertogenbosch, is een meerwaarde voor Tom van den Oetelaar. ‘Ik kom zelf ook uit ’s-Hertogenbosch en de passie die ik voor mijn stad heb, zie ik bij hen terug. Zij willen net als ik de stad mooier maken.’

Bijzonder detail

Het project heeft twee jaar geduurd, maar is inmiddels afgerond. De tuinmuren verkeren weer in goede staat. Jeroen van Kempen vertelt nog een bijzonder detail. ‘Tijdens de werkzaamheden kwamen we inscripties in de muren tegen. Waarschijnlijk zijn die van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog’.Foto links: Tom van den Oetelaar (l), technisch beheerder maatschappelijk vastgoed bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, en Marco van Diessen, projectleider Orly & Endevoets. Foto rechts: Bethaniëkerk 's-Hertogenbosch