Klant aan het woord: Robert van Gendt en Walter Schuurman - Hendriks Coppelmans

26 September 2017

Woningbouwspecialist Hendriks Coppelmans is gespecialiseerd in de ontwikkeling, bouw en onderhoud van woningen en ander woongerelateerd vastgoed. Bij alles wat ze doen stellen ze de bewoner centraal. Het bedrijf is gevestigd in Uden en heeft serviceteamlocaties in Schijndel en Drunen. Aan het woord zijn projectleiders Robert van Gendt en Walter Schuurman. Een gesprek over familiebedrijven, ketensamenwerking, social return en de toekomst van de bouw.

Hendriks Coppelmans is net als Orly & Endevoets een familiebedrijf. Is dat merkbaar in jullie samenwerking?

“We gaan allebei voor een langetermijnrelatie. Vertrouwen hebben in elkaar is dan belangrijk, net als openheid. Die combinatie zorgt voor een prettige samenwerking. Wat ook duidelijk opvalt, is dat bij beide bedrijven social return hoog in het vaandel staat. Certificeringen zoals de MVO-prestatieladder en PSO laten zien dat we goed op weg zijn. Daar zijn we trots op. Het past goed bij onze filosofie dat ook Orly & Endevoets een actieve bijdrage levert aan social return. We merken dat in selectieprocedures bij gemeenten en woningcorporaties social return een steeds belangrijkere rol speelt. Overigens, we zijn een familiebedrijf, maar dat betekent niet dat de hele directie familie van elkaar is. Het bezitten van de juiste competenties voor een bepaalde functie is het belangrijkste.”

Hoe komen jullie tot de keuze van een bouwpartner?

“We kiezen op basis van onze ervaring. Het leveren van kwaliteit vinden wij belangrijk, net als een prettige werksfeer, goede communicatie met onze uitvoerder en werkvoorbereider, klantvriendelijke omgang met bewoners en heldere advisering. Kan een partner bijvoorbeeld meedenken en ontzorgen? Maakt hij beloftes waar? Levert hij een bijdrage aan ons doel: wonen geweldig maken.”

“Bij het uitvoeren van het werk zijn de kwaliteitsverschillen tussen de partners vaak duidelijk zichtbaar, maar bij inkoop spelen natuurlijk ook andere aspecten een rol, zoals de financiën. We zien steeds meer de meerwaarde van de samenwerking met Orly & Endevoets. Dat is prettig, het maakt onze samenwerking ook soepeler. We doen meer met elkaar en raken op elkaar ingespeeld.”

Kunnen jullie voorbeelden noemen van geslaagde samenwerkingen?

We hebben samen aan projecten voor Tiwos gewerkt. We starten nu met een derde en zelfs al een vierde project. Afgelopen winter hebben we bij een gevelisolatieproject het werk buiten vanwege de kou stil moeten leggen. In goed overleg met Orly & Endevoets zijn de medewerkers toen binnen aan de slag gegaan. Die flexibiliteit in samenwerking komen we niet veel tegen.”

“Een lopend project is dat voor Mooiland in Oirschot. In het voortraject hebben de calculatoren van beide bedrijven intensief en open samengewerkt. Dat resulteerde in een constructieve oplossing en een goed afgestemd budget. Onlangs hebben we de Buurt’Keet’ van Orly & Endevoets kunnen lenen om informatiemomenten voor deze buurt te organiseren. Vanaf de start van het werk, begin oktober, gebruiken we de Buurt’Keet’ als rust- en ontmoetingsplek voor bewoners. Onze bewonersbegeleidster houdt hier ook haar inloopuurtje. De restauratie van de monumentale schoorsteen van vergaderlocatie St. Joseph in Boxtel is een ander mooi voorbeeld van onze ketensamenwerking.”

Hoe zien jullie de toekomst van de bouw?

“We verwachten dat er in de bouw snel een tekort aan mensen en materialen (grondstoffen) zal ontstaan. Dit vormt met name een probleem voor de nieuwbouw, minder bij het renoveren. Wel staan bij renovatie de prijzen onder druk, terwijl de budgetten bij de opdrachtgevers gelijk zijn gebleven. Opdrachtgevers kiezen voor kwaliteit en willen hieraan geen concessies doen. Als het prijstechnisch niet past, dan stellen ze het project uit. Door efficiënt te werken, proberen we toch rendement te halen. Betere samenwerking maakt dat mogelijk. We zijn bijvoorbeeld gestart met een pilot voor een digitale planningstool volgens de lean-methode (genaamd KYP). Daarmee kunnen we, ook bij renovatie, online samenwerken. Deze tool staat open voor alle ketenpartners. De eerste ervaringen zijn positief.”

Hoe pakt Orly & Endevoets zijn taken als gevelspecialist op?

“Orly & Endevoets is actief en betrokken. Ze nemen bijvoorbeeld met drie mensen deel aan de planningsmomenten gericht op het lean werken. Berrie Endevoets denkt hierin echt mee. Hij belt soms om te vragen hoe het gaat en wil dan weten of er dingen zijn die anders kunnen. Dat is bijzonder en komen we niet veel tegen in de bouw. Bij werkbesprekingen met Orly & Endevoets kunnen ook de pijnpunten worden benoemd. Dat is prettig. Ook houden ze zich aan de opgestelde lean-planning en verloopt de communicatie goed. We kunnen elkaar vertrouwen.”

“Voor Berrie geldt: hij staat voor zijn vak, kan ieders taal spreken, van uitvoerder tot projectleider, heeft de wil om het goed te doen en kan snel schakelen als het moet. Hij straalt rust uit, ook als er even een tegenslag is.”

Hoe organiseert Hendriks Coppelmans de communicatie met de bewoners?

“We hebben vaste protocollen voor bewonerscommunicatie en maken die voor elk project op maat. Persoonlijk contact en heldere informatie vinden we altijd heel belangrijk. Onze bewonersbegeleidsters en uitvoerder hebben hierin ieder hun eigen rol. Ook maken we vaak gebruik van een modelwoning, inloopbijeenkomsten en hebben we een Dagkalender met de dagplanning. Verder werken we met een zogenaamde stemmingsmeter waarop bewoners via een smiley aan kunnen geven hoe ze de werkzaamheden die dag ervaren hebben. Een rode of gele smiley is aanleiding voor een praatje.. Vanzelfsprekend is er regelmatig overleg en contact met de woningcorporatie.


Hoe ziet Hendriks Coppelmans de ontwikkelingen rond het verduurzamen van onze woningvoorraad?

“Als het gaat om de ontwikkelingen in de markt, dan verwachten we dat de nieuwbouw standaard naar Nul-op-de-Meter gaat. Sinds 2014 hebben we al heel wat van deze projecten gedaan. In de renovatie zien we ook bewegingen naar NOM, al zijn er ook veel corporaties die dat gefaseerd willen aanpakken, bijvoorbeeld via NOM-ready. Zelf zijn we vergevorderd met het ontwikkelen van een eigen NOM-concept. Dat hebben we als pilot al in Deurne voor Bergopwaarts toegepast. Binnenkort krijgt dit concept het NOM-keur van Stroomversnelling. De energieprestaties en kwaliteiten zijn daarmee gegarandeerd. Samen met Orly & Endevoets gaan we dit terrein verder ontdekken en ontwikkelen. We vervullen graag een actieve rol in de ontwikkeling naar meer Nul-op-de-Meter-woningen. We maken bijvoorbeeld deel uit van Stroomversnelling, een organisatie met koplopers die deze ontwikkeling stimuleert.”

“Voor bouwbedrijven is het belangrijk om de komende jaren nog meer aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return te doen. De CO2-footprint van bedrijven gaat een steeds grotere rol spelen verwachten wij. Daar moeten wij ons allemaal op richten.”