Klant aan het woord: Mehrdad Ramezanzadeh, projectleider bij Zayaz

28 November 2017

Klant aan het woord:

Mehrdad Ramezanzadeh, projectleider bij Zayaz. Zayaz is een woningcorporatie met in totaal zo’n 13.500 verhuurbare eenheden in ‘s-Hertogenbosch. Zayaz zorgt voor het beheer en onderhoud daarvan. Ook ontwikkelt Zayaz vastgoed en nieuwbouw.

De werkwijze van Zayaz

‘We hebben voor ons vastgoed een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, gericht op een periode van 10 jaar’, vertelt Mehrdad Ramezanzadeh. ‘Dat plan is leidend voor ons. Aan de hand hiervan maken we een jaarplanning. Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor een aantal projecten, verspreid over verschillende wijken in ’s-Hertogenbosch. Zayaz wil haar dienstverlening goed afstemmen op de behoeften en vragen van onze bewoners en de maatschappij. We zijn betrokken bij de maatschappij en willen ons steentje bijdragen aan een betere maatschappij. Bij bepaalde ontwikkelingen kunnen wij als woningcorporatie een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het doorvoeren van duurzame maatregelen. Ook besteden we bewust aandacht aan kwetsbare bewoners. In mijn rol als projectleider komt dat nadrukkelijk terug.’

Vastgoedwerkzaamheden Zayaz

Mehrdad Ramezanzadeh vertelt over de vastgoedwerkzaamheden van Zayaz. Die zijn onder te verdelen in het onderhouden, renoveren en bouwen van woningen. Bij het onderhouden gaat het dan bijvoorbeeld om schilderwerk, gevelonderhoud, dakonderhoud en brandveiligheid. Bij renovatie richt Zayaz zich op comfortverbetering en energetische maatregelen en bij de nieuw te bouwen woningen staat o.a. duurzaamheid centraal. ‘Wij meten altijd de klanttevredenheid over de informatieverstrekking voor en tijdens een project, de uitvoering van een project en de afronding van een project. Orly & Endevoets heeft hierop goed gescoord tijdens een eerder project.’

Duurzaamheid in het DNA

Enthousiast vertelt Mehrdad Ramezanzadeh over de wijze waarop Zayaz omgaat met duurzaamheid. ‘Bij Zayaz gaan we voor duurzame oplossingen. Iedere dag opnieuw, waarbij we onszelf en onze omgeving continu uitdagen om met ideeën te komen. Bij alles wat we doen, maken we bewuste afwegingen op het gebied van duurzaamheid.’ In zijn functie is duurzaamheid een belangrijk aspect. ‘Wij onderzoeken hoe we het energieverbruik per gebouw kunnen verminderen. Met name isoleren speelt hierin een belangrijke rol. Met Orly & Endevoets wisselen we hierover graag van gedachten en maken gebruik van hun kennis en ervaring.’

Samenwerking met Orly & Endevoets

‘We zijn net gestart met werkzaamheden aan het Rouppe van der Voortplein in ’s-Hertogenbosch. Dat doen wij samen met Orly & Endevoets. Ik kijk uit naar die samenwerking.’