Als je er niet in gelooft, dan begin je er niet aan

08 June 2017

Al 40 jaar wonen ze er. Peter en Miriam Rijvers zijn overduidelijk verknocht aan hun huis, een tussenwoning in het West-Brabantse Etten-Leur. Om het huis ook voor de toekomst geschikt te maken en te laten voldoen aan hun specifieke wooneisen, moest er een grondige verbouwing plaatsvinden. En die kwam er, met een duidelijke visie. Het huis dat voorheen een Label D had, werd getransformeerd naar een ‘NoM-woning’. ‘NoM’ staat voor Nul-op-de- Meter.

Het belangrijkste aspect van een NoM-woning is dat er net zoveel energie wordt geleverd als dat er wordt verbruikt. Peter en Miriam vonden het bovendien belangrijk dat hun huis ook levensloopbestendig gemaakt werd. Peter Rijvers: “Het idee ontstond om vanuit een onderhoudsvraag de woning te gaan renoveren met het oog op de toekomst. Met hulp van eigen geld en diverse subsidiemogelijkheden hebben wij onze droom kunnen realiseren. Dat ging overigens niet vanzelf: concept- en bouwpartijen gingen failliet en hypotheekverstrekkers zagen geen mogelijkheden.”

Grote stappen werden er pas gemaakt toen Alliantie+ in beeld kwam. Doordat zij transparant waren over de samenwerking en helder communiceerden, werden er spijkers met koppen geslagen. Roel Simons van Alliantie+ vertelt hierover: “Eind juli 2016 ben ik in contact gekomen met Peter en Miriam. Door te denken en handelen in gebouwcomponenten, maakten we een plan van aanpak. Samen met de industrie hebben we componentvarianten in energieprestatie bedacht voor dak, gevel, casco en uitrusting. Nadat we de varianten hadden uitgewerkt, zijn we op zoek gegaan naar bedrijven die ze wilden toepassen. Peter en Miriam zijn daarom, samen met ons, echte pioniers. We hebben samen ontdekt wat het combineren van de componenten in de praktijk betekent. Zo was bijvoorbeeld het krijgen van toestemming van de welstandscommissie een spannend proces. Uiteindelijk zagen zij de aanpassingen positief in en is het straatbeeld behouden; dat was een belangrijk voorwaarde.”

Voor Ron Dujardin, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Etten-Leur, was de transformatie van de woning van Peter en Miriam ook nieuw: “Dit project is een leertraject voor ons allemaal en tevens ook een voorbeeld voor Etten-Leur. Deze woning is van een label D naar Nul-op-de-meter gegaan. Het is hét bewijs dat niet alleen woningen van een woningcorporatie, maar ook die van particulieren gerenoveerd kunnen worden naar energieneutraal. Ik heb respect voor het doorzettingsvermogen van Peter en Miriam de afgelopen jaren. Via een lange weg zijn ze in contact gekomen met de juiste partijen die hun klus hebben geklaard.”


Alliantie+ heeft partijen geselecteerd en koos voor Orly & Endevoets. Simons: “Als echte renovatiepartner zijn zij gewend om kwaliteit te leveren. Samen gaan we elke dag voor het wow-effect. In dit traject is de transparante communicatie cruciaal gebleken; er was wekelijks contact tussen ons, de bewoners en projectleider Marco van Diessen van Orly & Endevoets.”

Die communicatie was ook essentieel voor projectleider Van Diessen: ”Er kwam veel kijken bij dit traject. Het is veel maatwerk geweest. De bewoners bleven tijdens de verbouwing in hun woning wonen. Dat bleek een grote uitdaging, zeker toen we het dak moesten renoveren. We hebben toen met man en macht geholpen met verhuizen. Omdat we met een vast team aan deze klus werkten was er veel persoonlijk contact met Peter en Miriam, zodat we samen steeds oplossingen konden bedenken.”

Rijvers: “De verbouwing was zeer inspannend en erg vermoeiend, zeker toen we onverwacht tijdelijk moesten verhuizen. Maar, we hielden ons doel voor ogen en dat hebben we nu bereikt. Met het resultaat zijn we zeer tevreden. We krijgen veel positieve reacties op de architectuur: de verholen jaloezieën en de wijze waarop de stenen in verband zijn gelegd. We blijven hier nog zeker 40 jaar wonen!”

NoM Woning, NoM staat voor Nul op de Meter.