Uitnodiging Renda-evenement over de regiecorporatie

08 February 2017

Corporaties ontwikkelen zich steeds meer richting regiecorporatie. Een boeiende ontwikkeling die wij als ketenpartner volgen. Op 23 maart 2017 organiseren wij daarom samen met Renda in de Muzerije in ’s-Hertogenbosch een evenement over de regiecorporatie. Tijdens dit evenement staan de ontwikkelingen bij Vestia, na de affaire, en verduurzaming centraal. Ook delen corporaties die als regiecorporatie (willen) werken hun ervaring. Ter inspiratie voor corporaties en de gehele bouwketen.

Vestia-affaire

Gerard Erents, van ORKA advies, komt spreken over de Vestia-affaire. Na de val van Vestia is hij als interim-bestuurder aangetreden. Hoe ziet hij de toekomst van corporaties? Staat het voortbestaan van de sociale volkshuisvesting in Nederland op het spel, zoals Hans Verbraeken in zijn boek ‘De Vrije Val van Vestia' betoogt?

Verduurzaming

Een zeer actueel thema bij corporaties vandaag de dag is de verduurzaming van het woningbezit. Wat kunnen marktpartijen doen? Welke garanties heeft een corporatie en welke risico’s kleven aan uitbesteden? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Woningwet? Deze wet verplicht corporaties om met gemeenten en huurdersorganisaties te overleggen. Ketensamenwerking en professioneel opdrachtgeverschap spelen een belangrijke rol hierin. Ook moeten corporaties ruimte bieden voor inbreng van bewoners.

Praktische informatie

Datum: 23 maart 2017
Locatie: De Muzerije, Hinthamerstraat 74 ’s-Hertogenbosch
Tijd: van 13:00 uur – 17:00 uur.
Voorafgaand aan het evenement, om 12:00 uur, nodigen wij u graag uit om een aantal monumentale panden die door ons gerestaureerd zijn te bezichtigen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit bijzondere evenement kan via Renda https://www.renda.nl/de-regiecorporatie. Bent u nog geen lid van Renda, laat het ons weten (via info@orlyenendevoets.nl).

Graag ontmoeten wij u op 23 maart 2017.